Taboe van de democratie

Tja, daar praat je niet over. Echter er zijn wel degelijk meerdere taboes binnen de democratie.
Mijnheer Van Dalen heeft een Groot Woordenboek der Nederlandse Taal gemaakt in verklarend Nederlands. In de 12e herziende druk pagina 625 lezen we:
1) staatsvorm waarbij het volk (door vertegenwoordigers) zichzelf regeert en vrijelijk zijn mening en wensen kan uiten.
– Directe democratie = met een parlement waaraan de regering verantwoording verschuldigd is.
– Centralistische, geleide democratie = met een parlement dat de regering niet naar huis kan sturen.
2) Gezindheid voor staatsvorm.
3) staat waarin het volk regeert.

Algemeen wordt onder een democratie ook verstaat één persoon één stem.
De vraag die opkomt is: “wat is hier mis mee?”
Wat zijn de motieven waarom iemand op een bepaalde partij of persoon stemde?
Is het zijn veelvuldig verschijnen op TV en in de media?
Is het van wegen het feit omdat pa of ma ook altijd op die partij stemde?
Is het omdat de verkiesbare sympathiek overkomt of wel bespraakt is?
Om mee te gaan met de massa of juist om een protest?
Wordt er gestemd op basis van de inhoud?
Dan blijft nog de alledaagse man die deel uit maakt van de massa, die te weinig inzicht of interesse heeft in de politiek, die mogelijk niet gaat stemmen. Of zij die geestelijk minder begaafd zijn, ook zij bezitten stemrecht.

En dan nog de traagheid die de democratie in zich heeft!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *