Tirannie van de Bureaucratie

In Nederland is er een scheiding van de machten

Het door de 18e-eeuwse filosoof Montesquieu bedachte systeem van de Trias politica houdt in dat de macht binnen een staat in over drie gescheiden machten verdeeld moet zijn:

Eerste macht – de wetgevende macht (in Nederland zijn dat de Staten-Generaal, Eerste en Tweede Kamer) en regering

Tweede macht – de uitvoerende macht (de regering, in Nederland zijn dat de koning en de ministers)

Derde macht – de rechterlijke macht (de rechters, in Nederland o.a. de Raad van State, voorgezeten door de Koning)

Ook een vierde, vijfde en zesde macht worden wel benoemd, waarbij de ambtelijke macht (bureaucratie) in Nederland als ‘vierde macht’ wordt gezien.

Hoe moeilijk is het voor burgers om door te dringen tot de gevestigde bureaucraten?
Kunnen bureaucraten en top-bureaucraten bestuurders en regeerders maken of breken door achterhouden (ophouden) dan wel het lekken van informatie?
Is de macht van de bureaucratie ontwikkeld tot een vorm van tirannie?
En welke invloeden hebben de andere groepen respectievelijk; de media, adviesbureaus en lobbygroepen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *