Gele hesjes

Het is een uiting van ongenoegen door een breed gedragen deel van de bevolking. Zowel in Frankrijk, België, Nederland en mogelijk …….? Is het een vervolg op de occupy beweging van enige tijd geleden in New York en België? Het is een burgerrecht om zijn ongenoegen te uiten en de straat op te gaan. Echter het is nooit te rechtvaardigen andermans goederen te beschadigen of te vernielen!

Het is niet meer zo dorps als vroeger. De afgelopen decennia heeft de globalisering zijn greep versterkt en daarmee ook de liberale elite en grensoverschrijdende bedrijven.

In de film Jack Reacher kwam een kort stukje dialoog voor:
Het geld dat je verdient is toch genoeg….
Antwoord: Genoeg? Dat bestaat niet! We pakken wat we kunnen, dat is wat we doen!

De massa, zij verdienen een laag loon, en zien de verhouding tussen inkomsten en uitgaven ongunstig verschuiven en de koopkracht verminderd. Echter dat is niet de enige factor. Er is een kloof tussen de bevolking en hun vertegenwoordigers en bestuurders. Deze kloof wordt door politieke partijen en vooral nieuwe partijen getracht te overbruggen, echter de traagheid tot een resultaat is groot terwijl de problemen blijven en zelfs groeien. Ook is er een groot wantrouwen aan de werkelijke intenties en belangen van de vertegenwoordigers. De vraag moet dan ook gesteld worden welke invloed sferen uiteindelijk de dienst uitmaken!

Toespraken van regeringsleiders zijn slechts niet meer dan alleen  maar woorden. Ook onze regering zit geklemd aan verplichtingen en regelingen voortkomende uit de Europese samenwerking en de globalisering. Het enige antwoord op de gele hesjes, van de regering(en) is gebruik te maken van de tot hun beschikking staande diensten/instrumenten voor orde handhaving met alle gevolgen van dien!

– Wordt het niet eens hoog tijd ons te gaan verdiepen is de oorzaak van de huidige situatie?
– Is de democratie door ons op een voetstuk gezet, als zalig makend?
– Blijven we protesteren uit onvrede, of steken we de koppen bij elkaar?
– De site utopist.nl wenst geen organisatie op te zetten, maar de discussie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *