Drijvende stad

Om een drijvende en afwijkende samenleving te stichten is ook een nieuwe politiek-maatschappelijke inrichting gewenst. Om deze tot ontwikkeling te laten komen is een barrière nodig ten opzichten van de bestaande samenleving. Een barrière die te passeren is op basis van persoonlijke capaciteiten en vrijwillige instemming met de regels. En tevens een fysieke barrière doordat de drijvende stad moeilijk te bereiken is.

Een drijvende stad is een van de mogelijkheden om te ontkomen aan de gevolgen van de hoger wordende zeespiegel. Door de toename van de bevolking en daarmee de toename van de bebouwing is er in sommige gebieden een gebrek aan ruimte ontstaan. Met extra een drijvende stad wordt op het land dan de mogelijkheid meer ruimte open te laten, en voor mensen en de natuur zo meer leefruimte te geven. Sommige landschap architecten menen dat door het inrichten op een bepaalde wijze van een stad dit tot een betere samen leven zal leiden.

De drijvende stad moet ook aangesloten worden op bestaande infrastructuur, mensen moeten immers zich ook van de drijvende stad af kunnen verplaatsen naar het vasteland. Aan de constructie van een drijvende stad en zelfs een “staat” wordt vandaag de dag gedacht en gewerkt.

Een van de meest serieuze organisaties is “The Seasteading institute” en  blue-frontiers
Niet alleen wordt door The Seasteading institute gewerkt aan de constructies, maar ook aan de politiek-maatschappelijke samenlevingsvorm. Zie ook internet www.seasteading.org 

Ga maar eens surfen op het internet, en ontdek dat andere en meerdere personen en organisaties nu hiermee actief zijn, met de constructies en architectuur. Echter de politiek-maatschappelijke onderwerp blijft veelal buiten beschouwing.