Het traject

De Humancratie is een gelaagde democratie met een individueel Traject hiërarchie, met als doel het streven naar de grootst mogelijke ontplooiing en zelfverwezenlijking van ieder mens in de samenleving, en verbindt de persoonlijke vrijheid met zijn sociale verantwoordelijkheid.

Traject hiërarchie en de hiërarchische lagen.

Het grote verschil tussen een Democratie en de Humancratie is de onverbrekelijke samenwerking van meerdere personen en hun gedeelde verantwoordelijkheid per laag. Het aantal deelnemers per laag is gelijk aan de hoogte van de laag in de Traject hiërarchie. Ter bevordering van de communicatie is in de Traject hiërarchie in elke laag één persoon uit een hogere laag.

De lagen van de hiërarchie bepalen het aantal personen dat met elkaar onverbrekelijk samenwerkt en hun gemeenschappelijke gedeelde bevoegdheid in taak, werkzaamheden en/of opdracht. Hierdoor ontstaat een zelfregulerend systeem van inspraak en controle, derhalve kan een beslissing niet door één enkel persoon genomen worden. Zoals zijn persoonlijke belangen en/of financiële gewin.

Traject hiërarchie maakt het mogelijk door het samenwerkingsverband:

 • Voor elk mens te komen tot een maatschappelijke positie die bij zijn capaciteit behoort.
 • Gekenmerkt door zijn persoonlijke autonomie in handelen.
 • Zijn persoonlijke mate van maatschappelijke beschaafdheid, en van mededogen.
 • Het zelfregulerende system in advies en bevoegdheid van elke laag.
 • Samenwerking in aantal personen behorende bij elke laag.
 • Gedeelde bevoegdheid behorende bij elke laag.

 

Traject hiërarchie maakt het onmogelijk te komen tot een ongewenste positie door:

 • Drukuitoefening.
 • Bedreigingen.
 • Verbaal en/of fysiek geweld.
 • Persoonlijke ambitie.
 • Familie afkomst.
 • Financiële inbreng of vermogen.
 • Vooroordeel, willekeur, voorspraak.
 • Door het verloop van tijd.

 

Toelichting op de Traject hiërarchie

De eerste laag is het volwassen individu en is volledig zelf verantwoordelijk voor al zijn handelen.

De tweede laag zijn de kompanen, zij beide werken samen in overleg. Zo zal in de samenleving gelden: let op elkaar en behoed elkaar. Bespreek met elkaar dagelijkse zaken. Blijf niet alleen piekeren! Sta open voor een andere mening, zodat je niet in je eigen denkwereld gevangen blijft!

De derde laag is een groep van drie personen, die zijn geïnteresseerd in een gemeenschappelijk doel.

De vierde laag is een groep van vier personen, hun taak, werkzaamheden of doel wordt door de organisatie bepaald waarvan zij deel uitmaken.

De opvolgende lagen wordt door de betreffende organisatie ingericht. Om tot een bepaalde laag te komen kan elke organisatie voorwaarden stellen. Om zelf je capaciteiten te kunnen inschatten helpt het volgende onderwerp in pagina zelfkennis met de vragenlijst PRI.