Privacy

Wij zijn:

Onze website adres is: http://utopist.nl
Ons e-mail adres is: bestuur@utopist.nl

Utopist.nl gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we:

 • Als een bezoeker een reactie levert via onze site of via e-mail, dan verzamelen we de gegevens van de reactie, bezoekers IP adres en browser en worden gebruik om spam te detecteren.
 • Naam, nickname of alias
 • Adres gegevens voor zover correct zijn aangeleverd
 • Telefoonnummer, mobielennummer, e-mail adres
 • Overige gegevens met toestemming aangeleverd

De gegevens worden gebruikt voor:

 • Uitnodiging voor bijeenkomsten
 • Indeling per onderwerp
 • Informatie verstrekking

De bewaarperiode

Uw persoonlijke gegevens worden door utopist.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is en maximaal twee jaren na beëindiging van nieuwe reacties, behoudens de fiscale bewaarplicht van de financiële gegevens van zeven jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten op uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonlijke gegevens welke wij van u hebben ontvangen.
 • Het verwijderen van uw gegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet meer relevant zijn voor utopist.nl
 • Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons via e-mail mede te delen.
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
 • U heeft te allen tijde het recht gegeven toestemming gegevens te delen in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw geleverde reacties of persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd her recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.