SF ?

Science Fiction ?
Science fiction zijn allerlei gedachten spinsels die op een of andere wijze vorm krijgen. Elke creatie is mogelijk zoals in een boek, film, tekening en bedenk zelf iets. Het komt voort uit de menselijke geest, veelal gebaseerd op een huidige situatie die niet voldoet. Er is een wens of wil om het anders te doen, zonder de beperkingen van het huidige. Als uiterste vorm van Science fictie een ideale en perfecte samenleving “Utopia”.

Om  te komen tot een ideale samenleving kunnen we trachten via de politiek een eind te maken aan onwenselijke situaties. Echter de politiek heeft een traagheid in zich en beantwoord niet direct aan de wil van het volk. Naar het schijnt loopt de regering en de politiek aan de leiband van het grote geld. Dus als er geld aan te verdienen is, dan zal iets veel sneller uitgevoerd worden. Idealistische motieven komen op een veel latere tijd aan bod.

Het volk moet eerst zich ontevreden voelen. Het volk zal eerst de straat op moeten gaan om duidelijk te maken wat gedaan moet worden. Weet echter wel dat het volk krijgt de regering waar zij om vraagt. En zit daarmee dan ook na de verkiezingen mee opgescheept! Opgescheept omdat we niet allemaal hetzelfde willen. Immer we hebben elk van ons een eigen normbesef, capaciteiten en wensen. En daarom zal er altijd een behoefte aanwezig zijn om het anders te doen.

Heeft het zin, en hebben we de tijd om via de politieke weg tot verbeteringen te komen? Ook in het verleden zijn er individuen geweest die het radicaal anders wilden en dat ook hebben gedaan. Sinds de “Tuin van Eden” als paradijs zijn er pogingen voor een utopische samenlevingen geweest die echter geen stand hebben gehouden.

Plato’s boek “De Republiek” verdeeld het volk in 3 klassen. De regeerders waren geleerde filosofen met argumenten, de burgers zorgden voor alle materiële behoeften, en de uitvoerende macht verdedigden de idealen met macht. In een perfecte samenleving houd iedereen zich aan de regels.

Brook Farm Institute of Agriculture was in 1840 een utopisch experimentele samenleving in Massachusetts. George Ripley gedachten was dat de mensen samen het werk doen, en tijd over had voor hun eigen individuele wensen. Ze hadden grote moeite om winst te behalen, wat resulteerde in gebrek aan voedsel.

The shakers or the United Society of believers in Christ’s second appearance. In Engeland 1770 was Ann Lee moe van de Engelse kerk en al haar kinderen waren dood geboren. Ann Lee zei dat ze een visioen van God had gekregen dat celibatair was de weg in te gaan en dat geslachtsgemeenschap een zonde was. Haar volgers geloofde dat zij de vrouwelijke component van de Christelijke geest is, en zij de tweede komst van Christus in 1772 is, met een visie van God. In 1774 the shakers immigreerden naar New York. Later bouwden zij elders hun community in meerdere staten. Er waren 4 basis regels. De eerste regel was dat ze gemeenschappelijk leven, de tweede is celibatair, als derde regelmatig bekennen van zonden, en als vierde het afzonderen van de rest van de wereld. In 1850 waren er 4000 leden. Echter ze waren cultureel verblind in een bubbel, en hadden geen idee van de rest van de wereld, en viel plotseling uit elkaar.

Wat we uit deze mislukte zo genaamde utopische samenlevingen kunnen leren is dat de gedachten van de een persoon niet hetzelfde is van de ander! In een ideale samenleving mogen ze naast elkaar bestaan, maar met een gemeenschappelijk doel. Dus wie stelt de regels samen? Was het Mozes met zijn 10 geboden? Is het een andere profeet met zijn boodschap van God? Of het Handvest van de Verenigde Naties en Statuut van het Internationale Gerechtshof, met de universele verklaring van de rechten van de mens?

Bestaat er wel een universele gedragsregels die we allemaal kunnen accepteren, naleven en verdedigen? Zijn er wel regels nodig als we allemaal hetzelfde wensen! In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. De mens heeft in zich het vermogen van redenering en van de emoties, welke per persoon verschillen in grootte en reactie snelheid. Het lijdt tot verschillen, spanningen en afwijkend handelen. Gedragsregels dienen als houvast en zijn handvatten voor plichten en rechten.

Lees hier op deze site de Codex UTOPIA (Homo Sapiens Humaan), en laat je eigen gedachten hierover gaan, wees niet terughoudend om te reageren!