De rijken

Reportage van Henk van der Aa en Michiel van de Kamp “De wraak van de rijken” uitgezonden door KRO Brandpunt 16 februari 2014. Ingekort verslag.

Sinds het begin van deze eeuw is de rijkdom in de wereld met 70% gestegen. De top van de rijken bezitten alle macht en zijn niet meer te remmen. De strijd is gestreden, en de rijken hebben gewonnen. Er zijn nu twaalf miljoen miljonairs. Daarvan hebben 85 rijkste oligarchen evenveel bezit als 3,5 miljard mensen. Huidige wereldbevolking meer dan 7 miljard!

In Rusland zijn ze bekend, maar in alle liberale systemen vindt je oligarchieën met macht. In onze westerse samenleving die wat meer is geëvolueerd, weten de rijken dat ze niet ostentatief (opvallend) of agressief met hun rijkdom te koop moeten lopen.

Het geld kan nu volledig vrij circuleren. De financiers halen nu een hoger rendement door het geld te laten werken i.p.v. de industrie en werknemers. Deze creatie van rijkdom door de rijken zonder arbeid is erg gevaarlijk. De dertig jaren na WO2 waren een uitzondering, iedereen was bezig met de wederopbouw. Het was niet de norm van de rijken om rendement te behalen met arbeid, maar met het geld.

Volgens uitspraak van Mw. Thatcher. “Stap voor stap rollen we de grenzen van het socialisme terug”. Daarna kwam de wraak van de rijken. Thatcher en Reagan zij maakten alle financiële transacties veel makkelijker in de hele wereld. En belastingen werden verlaagd. De rijken hoeven niet eens te lobbyen. Want als een land hen te hoge belastingen oplegt, trekken ze gewoon weg. Inkomstenverschil tussen werknemers en rijken eigenaren kunnen oplopen tot 2000 maal. Het is vreemd dat niet meer mensen dat schandalig vinden. Zelf de politieke elite praat weinig over de inkomsten ongelijkheid.

De rijken hebben geen tegenstanders. In de 20e eeuw was er spanning tussen het westen en met het marxistische blok. Daarin zaten alle communistische landen en China, bijna de helft van de planeet dus. Dat blok is verdwenen. China noemt zich nog communistisch, maar is een van de meest kapitalistische en ongelijke landen. In China bezit 0,05% van de bevolking 40% van de rijkdom van het land. Rijkdom is de enige ideologie, er is geen andere die een bedreiging vormt. Er is geen enkele georganiseerde macht tegen de rijken.

De groep Anonymus schreeuwt “Wij zijn 99% van de bevolking”. Er was een Occupy, Wall Street betoging en betogingen in Spanje en België. Dat is nu gestopt, mogelijk komen er nog meer betogingen. Echter het is geen sociale beweging, ze hadden geen politieke eisen er was alleen maar woede. Dat zorgt een tijdje voor instabiliteit, meer niet. Voor de rijken alles wat onstabiel is, is gevaarlijk en dat is voor hun een probleem.

Landen en regeringen hebben steeds minder macht. De regeringen hebben geen geld, maar schulden. Als je lege geldzakken en territoriale grenzen hebt tegenover rijke mensen met volle geldzakken en zonder territoriale grenzen die bovendien niet her verkozen moeten worden, dan staan die rijken veel sterker.

De ongelijkheid in de VS is enorm toegenomen de laatsten 4 jaar, immers 95% van alle groei gaat naar de alle rijksten. Bankiers gaven meteen weer hoge bonussen aan hun traders. Ze hebben even gewacht tot hun fonds weer hersteld was en dat duurde 1,5 jaar. Er is geen revolutie geweest.

Vroeger waren er geen mondiale statistieken nu zijn er gegevens. Ineens komt er een geldbesef vooral bij de rijken. Het vliegwiel van de rijkdom draait steeds harder, het is niet meer te stoppen.

Financiële macht in de wereld is momenteel belangrijker dan politieke macht.