Oorlog en vrede

In 1963 is in de Verenigde Staten onderzocht wat het effect is als er wereldwijd voortdurend vrede heerst. In het Iron Mountain-rapport dat hieruit is voortgevloeid staat dat wereldvrede niet in het belang zou zijn van een stabiele samenleving, schrijft Henk Witte voor Joop.nl.

De Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat: oorlogen de economie aandrijven, overheden zonder oorlog geen levensvatbaarheid hebben en oorlogen de collectieve agressie onder de bevolking kanaliseren.

In zijn boek The Creature from Jekyll Island uit Edward Griffin kritiek op het Iron Mountain-rapport. Volgens hem was de studie een onderzoek naar manieren om een zittende regering zijn macht over het volk te laten behouden en te voorkomen dat mensen in opstand komen.

Bang gehouden

Oorlog is vaak het enige middel gebleken om een regering in het zadel te houden. De bevolking wordt bang gehouden en nationalistische gevoelens worden aangewakkerd, aldus Witte. Waar leiders niet meer gerespecteerd worden dreigt het gevaar van destabilisatie. We zien er ook in ons land steeds meer voorbeelden van.

Geen regering heeft lang kunnen overleven zonder duidelijke vijanden en gewapende conflicten, stelt Witte. Oorlog is dus onmisbaar om de maatschappij ‘te stabiliseren’.

In het rapport staat: “Het oorlogssysteem is niet alleen essentieel voor het bestaan van landen als politieke eenheden; het is ook onmisbaar om een stabiele politieke structuur te scheppen. Zonder oorlog is geen enkele regering in staat gebleken om zijn eigen bestaan te legitimeren, of zijn recht op te eisen om de maatschappij te regeren. De dreiging van oorlog rechtvaardigt het bestaan van een regering.”

Vijand hoeft helemaal niet echt te zijn

De onderzoekers maken duidelijk dat een vijand helemaal niet echt hoeft te zijn. “Een echte dreiging is beter, maar een bedachte kan net zo goed werken, onder voorwaarde dat de massa gelooft dat hij echt is. Geloofwaardigheid is belangrijker dan de waarheid.”

Er is vooralsnog weinig kans op wereldvrede, omdat er eenvoudigweg geen alternatieven zijn die net zoveel arbeid en geld genereren en net zoveel economische continuïteit en sociale ‘stabiliteit’ waarborgen als oorlogen, besluit Witte. Wel kunnen we dankzij het rapport nu vaststellen wat de kracht achter elke oorlog is.